• _FAH1232 Sanering DemCom Demolition AB är en av de ledande rivning och sanerings-entreprenörerna. Vi utför alla typer av sanering såsom PCB, asbest, tungmetaller, brand, fukt och mögel m m. Vår certifiering och seriositet ger kunden ett väl utfört arbete samt en trygg dokumentation för framtiden. Foto: © Andreas Hylthén
  • _FAH0006-Redigera-3 Rivning Vi har en rikt utrustad uppsättning av maskiner för att återvinna och källsortera allt rivningsmaterial. Foto: © Andreas Hylthén
  • _FAH0429-Redigera Återvinning Vi återvinner och återanvänder nästan allt material som produceras på en arbetsplats. Foto: © Andreas Hylthén

Demcom-gruppen, en ledande rivnings- och saneringsentreprenör.

Erfarenhet ska man ta tillvara på. Därför har vi inom Demcom-gruppen utvecklat vårt erbjudande genom åren. Demcom-gruppen har sitt ursprung i LODAB Maskin AB och gruppens nya namn lanserades våren 2010 I dag är vi ca 55 anställda, ett 40-tal fullt utrustade rivningsmaskiner och har mer än 30 års erfarenhet i branschen. Något som både skapar bredd, kompetens och som medför trygghet och stabilitet i alla typer av projekt.Vi utför alla typer av sanering och rivning. Många av våra rivningsuppdrag är i Stockholm men vi är verksamma i hela Sverige och Norge. Tveka inte att kontakta oss när det gäller kvalificerad rivning och sanering.

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

DemCom-Gruppen är en företagskoncern med ett mycket välutvecklat system för att säkerställa arbetet vi utför inom Kvalitet-, Miljö- och Arbetsmiljöområdet. DemCom-gruppen är certifierade via BF9K vilket är Byggmästarföreningens branschanpassade produktcertifieringssystem som i grunden bygger på ISO-systemen.